EØS


Den som er interessert i Norges forhold til EU, bør sjekke avtale av 29.12.1994 mellom Norge og Island.

Dette dokumentet viser at EØS aldri har eksistert at Norge i årene 1989-1994 forhandlet om medlemskap i EU sammen med Finland, Sverige og Østerrike. at Norge underskrev tiltredelsesavtalen den 24.06.94. at institusjoner som er opprettet av Jonas Gahr Støre og Morten Wetland falskelig utgis for EFTA-institusjoner at avtalen som sådan representerer et klart brudd på straffelovens §§ 83 og 89.Logo
UNIVERSISMENS SYMBOL


Universismens symbol (logo) viser 12 mennesker organisert i et stabilt, demokratisk samfunn. Det fins to mennesketyper. Det er bevarere (de grønne) og forandrere (de røde). Bevarerne ønsker at alt skal være som det er, men de er ikke spesielt interessert i å sette seg inn i forholdene. Dette symboliseres ved at de står med ryggen til de samfunnsverdier de er satt til å forsvare. Figuren som symboliserer en bevarer ligner på det mannlige kjønnsorgan. For letthets skyld kalles en bevarer «en kuk». De fleste menn er bevarere.

Den røde figuren symboliserer et menneske som ønsker forandring. For letthets skyld kaller vi et slikt menneske «en nese». De fleste kvinner er «neser».

Et stabilt samfunn kan enten organiseres slik at bevarerne holder hverandre i «hendene» slik at «nesene» ikke vet noe annet om samfunnets verdier enn det de får opplyst av sin egen mann eller far (islamske samfunn), eller samfunnet kan organiseres slik at «nesene» lærer å kjenne samfunnets grunnverdier av egen erfaring, men hvis en «nese» ikke respekterer disse grunnverdiene, aktiveres «kukenes» bøddelfunksjon og vedkommende «nese» sperres inne, fortrinnsvis av sine nærmeste.

I kaotiske og verdifjerne samfunn settes «nesene» til å være Rettens voktere og fullstendig normløshet er resultatet. «Kukene» tvangssendes til andre samfunn, eksempelvis fremmede land, for å «erobre» disse.

Midtfeltet i Universismens symbol representerer Helligdommen i vedkommende samfunn. Et kristent universistisk samfunn setter et kors i dette feltet mens de som baserer seg på Islam setter en halvmåne der.

Det nordlandske kirke- og skolefond har et svart midtfelt. Dette symboliserer for det første at det er individets ukrenkelige rettigheter som holdes hellige (anarkisme), for det andre at Det nordlandske kirke- og skolefonds vedtekter ikke skal offentliggjøres og for det tredje at Det nordlandske kirke- og skolefond ikke legger seg borti hvilke religiøse verdier som helligholdes i Nordlandene, såfremt straffelovens bud overholdes.

Det nordlandske kirke- og skolefonds symbol er ikke laget av en datamaskin, men håndtegnet av et virkelig menneske (Ethel Fjellbakk). Dette symboliserer at hvert enkelt individ er helt unikt og at det er opp til individet selv hvordan det opptrer utad, sålenge grunnreglene respekteres.