Bomma eies av Det nordlandske kirke- og skolefond, Org. NO 979 517 459 og drives av VOLVEN AS (e-mail volven@bomma.no)

Ei bomme er ei lita kiste på ranværingsmål, og nettstedet er ment å være en skattkiste for alle som arbeider for menneskerettighetene. Bomma er også et lokalt navn på Bomfjellet, Universismens hellige fjell.

Historikk
Det nordlandske kirke- og skolefond ble stiftet 27. november 1716, da danskekongen ga avkall på alle sine rettigheter i Nordlandene og overlot befolkningen til å styre seg selv, slik de alltid hadde gjort. Mer om fondets historie kan du lese på wikipedia.

Juridisk person
Org. NO 979 517 459 er en videreføring av et registrert trossamfunn, stiftet 24.06.94 som under navnet Trossamfunnet FRIHETSBEVEGELSEN ble registrert av Fylkesmannen i Nordland i 1996 og i Brønnøysundsregistrene i 1998. FRIHETSBEVEGELSENs ritualer kan benyttes av alle som ønsker det.